Projekty spolku

Canisterapie v praxi - Nemocnice Valašské Meziříčí - Oddělení následné péče
                                 - Školka Kraiczova Valašské Meziříčí
                                 - Citadela Valašské Meziříčí 
SPOLEČNĚ - BEZPEČNĚ 
                                   Projekt Spolku Hafík s.z. , zaměřený na výchovu základních pravidel a zodpovědného                                              přístupu ke psům.
MY PRO DĚTI - DĚTI PRO NEMOCNÉ
                                    Náš projekt, zaměřený na obnovu sociálních vazeb mezi dětmi a nemocnými/staršími                                              spoluobčany.
" BEZPEČNĚ V KRIZOVÉ SITUACI"  - na tomto projektu pracujeme :)