Náš cíl ...

Obecně prospěšná činnost v podobě provádění canisterapie v zařízeních sociálních služeb, nemocničních provozech, školských zařízení, a hospicích jako jedné z metod podpory psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií a typů canisterapie.